Politikken

Tønsberg Arbeiderparti sin visjon for denne periode er å skape en levende, pulserende kommune hvor det er godt og trygt å leve gjennom hele livet. I Tønsberg er alle unike, uerstattelige og like mye verdt, og våre innbyggere er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv.

original_1478644534_1397672

Program for Tønsberg Arbeiderparti

 Tønsberg Arbeiderparti bygger sitt program på våre verdier:

• frihet for alle mennesker

• alle skal ha like muligheter

• solidaritet med våre medmennesker

En stemme til Tønsberg Arbeiderparti betyr en stemme til et parti som vil ha:

• gode fellesskapsløsninger for å sikre like muligheter og trygghet for alle

• et lønnsomt allsidig næringsliv for å sikre vekst, velferd og arbeid for våre innbyggere

• sterke og velfungerende kommunale tjenester skapt av dyktige kompetente ansatte

• sammenslåing til en kommune i Tønsberg-regionen

• en ny nord/sør forbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy

• en grønn profil på Tønsberg

• noe å leve av og noe å leve for

• Tønsberg som regionhovedstad i hjertet av Vestfold

Vi i Tønsberg Arbeiderparti trenger din støtte for å gjennomføre våre løsninger og skape det varme inkluderende samfunnet som vi sammen ønsker å leve og bo i. Våre politikere vil kjempe hver dag for å få gjennomført vår politikk. Vi oppfordrer deg derfor til å stemme på Tønsberg Arbeiderparti og våre dyktige kandidater.

Stem for ny kurs, stem på ArbeiderpartietProgram Tønsberg arbeiderpartis

Vedlegg 2