AVLYST - Orienteringsmøte for nyere medlemmer

Pga for få påmeldte utsetter vi samlingen til våren 2018. Vi opplever en gledelig stor tilvekst av nye medlemmer, og pr. i dag er det 355 medlemmer i Tønsberg Arbeiderparti. Vi ønsker at nyere medlemmene skal bli bedre kjent med oss og arrangerer derfor et eget informasjonsmøte for alle nyere medlemmer.

Møtet avholdes i kafeen i Slottsfjellmuseet torsdag 2. nov k. 18.30.

Dere vil møte representanter fra styret og bystyregruppa, og vil bli orientert om vår organisasjon og vårt politiske arbeid i vårt partistyre, bystyre og de ulike politiske utvalg i Tønsberg kommune.

Vi ønsker vel møtt!

Påmelding sendes til e-post til vår verveansvarlig tom.granli@gmail.com innen 25.oktober eller sms til 951 44 518. Det blir servert pizza og drikke på møtet.

Hilsen styret i Tønsberg Arbeiderparti v/gruppeleder Per Martin Aamodt og leder Anne Holm Moen