Medlemsmøte 12. Oktober

Velkommen til medlemsmøte 12. oktober kl. 18.30 på Slottsfjellmuseet. Tema: JERNBANE- KOLLEKTIVLØSNINGER

Møtet har viktige og aktuelle temaer tilknyttet ny jernbaneløsning i Tønsberg

Gruppeleder Per Martin Aamodt orientere om forslaget til alternativ stasjonsplassering og videre linjeføring som er lansert av Tønsberg  for kort tid siden.

Markedsdirektør Trond Myhre fra Vestfold Kollektivtrafikk orientere om:

• Fremtidens bussløsninger

• Sammenhengen buss/tog

• Nye teknologiske muligheter buss/tog framover.

Det vil bli en oppsummering av valget og evaluering av valgkampen.

Medlemmer fra Re og Færder Arbeiderparti inviteres også til møtet.

Vel møtt!

Hilsen Styret i Tønsberg Arbeiderparti