Arrangementer

Orienteringsmøte for nyere medlemmer

Vi opplever en gledelig stor tilvekst av nye medlemmer, og pr. i dag er det 355 medlemmer i Tønsberg Arbeiderparti. Vi ønsker at nyere medlemmer skal bli bedre kjent med oss og arrangerer derfor et eget informasjonsmøte for alle nyere medlemmer. Møtet avholdes i kafeen i Slottsfjellmuseet torsdag 2. nov kl.18.30. Dere vil møte representanter fra styret og bystyregruppa, og vil bli orientert om vår organisasjon og vårt politiske arbeid i vårt partistyre, bystyre og de ulike politiske utvalg i Tønsberg kommune. Vi ønsker vel møtt! Påmelding sendes til e-post til vår verveansvarlig tom.granli@gmail.com innen 25.oktober eller sms til 951 44 518. Det blir servert pizza og drikke på møtet. Hilsen styret i Tønsberg Arbeiderparti v/ gruppeleder Per Martin Aamodt og leder Anne Holm Moen

2. nov, kl. 00:00 — 00:00, Slottsfjellmuseet Tønsberg